Všetky novinky

Kľúčové výhody spolupráce s poradcom

Prečo by som mal pri procese hľadania potrebného externého financovania spolupracovať s poradcom?

Je to náklad navyše a pritom si možno budem vedieť financovania vybaviť aj sám…“

Proces vybavenia a získania úveru v banke ste už mnohí z vás absolvovali. A určite máte rôznorodé skúsenosti závisiace najmä od dvoch hlavných faktorov. Jednak od kvality ľudí, ktorí banku v komunikácii s vami zastrešovali a od nastavenia úverovej politiky banky.

Ak si vyberiete osvedčenú a serióznu poradenskú spoločnosť tak máte istotu, že budete komunikovať s ľuďmi, ktorí majú rozsiahle skúsenosti nadobudnuté často dlhoročnou prácou priamo v niektorej komerčnej banke. Riziko negatívneho vplyvu ľudského faktora sa preto pri spolupráci s poradenskou spoločnosťou značne znižuje. 

Výber najvhodnejšej banky pre váš zámer

Jednotlivé banky môžu mať svoje úverové politiky a teda ich preferencie ohľadom poskytovania úverových produktov, nastavené rôzne. Podmienky, ktoré si banky kladú na parametre financovaných podnikov a projektov závisia najmä od postoja majiteľa banky k lokálnemu trhu. Po zohľadnení jeho špecifík a aj od celkovej pozície a zamerania skupiny, ktorá tú ktorú banku vlastní. Získať prehľad v tejto oblasti si vyžaduje značné množstvo aktivity a intenzívnej komunikácie so zástupcami banky. Či už na regionálnej alebo centrálnej úrovni banky.

Ak si podnikateľ chce vybrať najvhodnejšiu banku pre jeho zámer s cieľom získať financovanie za čo najvýhodnejších podmienok, čaká ho neľahká úloha preveriť si možnosti v niekoľkých bankách. A práve tu môže záujemca o financovanie najviac pocítiť pridanú hodnotu poradenskej spoločnosti.

Poradcovia majú prehľad o aktuálnej úverovej politike bánk a vedia, na čo sa ktorá banka zameriava a aj naopak. Čo s vysokou pravdepodobnosťou nebude v určitej banke priechodné. Na základe tohto poznania špecifík jednotlivých bánk vedia poradcovia určiť, v ktorej banke je vyššia šanca na získanie financovania pre konkrétny typ projektu. Za klienta absolvujú celý proces preverenia možností až po získanie indikatívnej úverovej ponuky. Pričom pre klienta spracujú porovnanie jednotlivých ponúk a poradia mu pri výbere tej najlepšej.

Samozrejme, väčšina podnikateľov má svoju preferovanú banku, na ktorú sa v prípade novej požiadavky zvykne prioritne obrátiť. A vo väčšine prípadov financovanie po či už ľahšom alebo ťažšom priebehu vybaví. Pri takomto postupe sa ale podnikateľ uberá o možnosť zistiť, za akých podmienok by mohol financovanie získať v inej inštitúcii. Často sa takto ukráti o príležitosť ušetriť na celkových nákladoch na financovanie. V pomerne častom prípade, kedy konkurenčná banka vie dať klientovi výhodnejšie podmienky. 

Výhody spolupráce s nezávislým finančným poradcom

Predchádzajúce informácie by sa teda dali jednoducho zhrnúť tak, že ak si podnikateľ vyberie spoluprácu s nezávislým finančným poradcom, získa tým najmä:

  • istotu, že bude spolupracovať so skúseným a kvalifikovaným partnerom, ktorý za neho prevezme komunikáciu s bankou a bude mu asistovať pri príprave potrebných podkladov
  • možnosť vybrať si pre neho najvýhodnejšie financovanie jeho zámeru, ktoré je na trhu k dispozícii

Samostatne by sme spomenuli podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojej primárnej podnikateľskej činnosti. Z nej naakumulované zdroje plánujú investovať a zhodnotiť realizáciou projektu, s ktorým zatiaľ nemajú rozsiahlejšie skúsenosti ale sú presvedčení, že z ich pohľadu by projekt mal priniesť pozitívny efekt. Konkrétnym príkladom môžu byť podnikatelia z rôznych sektorov, ktorí sa rozhodnú zrealizovať realitný projekt. Napríklad výstavbu bytového domu, kancelárskych priestorov alebo retailových priestorov na prenájom. V tomto prípade je spolupráca a poradenskou spoločnosťou ešte relevantnejšia.

Skúsené oči konzultanta

Skúsený poradca vie klientovi odporučiť, či pre neho bude realizácia projektu zmysluplná. Prípadne ako treba parametre zámeru upraviť, aby sa zmysluplnou stala. Následne klientovi pomôže zhromaždiť všetky potrebné podklady pre banku. Tak, aby bol proces posudzovania, schválenia a aj čerpania úverových zdrojov čo najjednoduchší a najrýchlejší. Klient sa vďaka zvereniu týchto aktivít poradcovi vyhne situáciám, kedy sú v podkladoch nedostatky, čo vedie k predlžovaniu a komplikovaniu celého procesu.

Spolupráca klienta a poradcu je úspešne zavŕšená dočerpaním úveru a zrealizovaním zámeru, no nemusí sa v tomto bode úplne skončiť. Financujúca banka následne úver monitoruje počas celej jeho splatnosti minimálne na ročnej báze pravidelným prehodnotením situácie úveru a vývoja klientovho podnikania, ktoré sa zvykne nazývať review. V prípade záujmu o zastrešenie procesu review vie poradca klienta odbremeniť od významnej časti aktivít, ktoré by musel smerom k banke každoročne absolvovať.

V rámci Slovenského trhu zatiaľ nie je poradenstvo v oblasti financovania projektov a malých a stredných podnikov významnejšie rozšírené. Vzhľadom na jeho vyššie spomenuté benefity pre podnikateľov sa dá očakávať, že sa stane čoraz bežnejším a že si nájde svoje opodstatnené miesto. 

 

 

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.