Individuálny prístup
a profesionalita
pri našich službách

Projektové financovanie Prevádzkové financovanie Rastový kapitál Akvizícia alebo predaj Reštrukturalizácia

Projektové
financovanie

Predstavuje dlhodobé alebo krátkodobé financovanie postavené na projektovanom budúcom finančnom toku projektu. Základným ukazovateľom je samozrejme schopnosť projektu kryť dlhovú službu. Každý projekt by mal byť samonosný a všetky náklady súvisiace s prevádzkou a prípadnými opravami by mali byť realizované len z príjmov projektu. Toto financovanie je špecifické tým, že výška úverového financovania nie je naviazaná na historickú výšku EBITDA, ale na budúcu.

Typy projektov

 • Real estate – rezidenčné projekty, retail, administratíva, logistika, leisure, projekty sociálnych služieb
 • Infraštruktúra – PPP projekty a iné
 • Energetika – fotovoltaické elektrárne, bioplynové stanice, biomasové elektrárne, malé vodné elektrárne, paroplynový cyklus a iné

Prevádzkové
financovanie

Financovanie priamych prevádzkových potrieb spoločnosti.

Typy financovania

 • Kontokorentný úver
 • Faktoring a financovanie pohľadávok – jednoduchý spôsob prevádzkového financovania krátkodobých pohľadávok pred lehotou ich splatnosti
 • Forfaiting – nákup v budúcnosti splatných účtovných a/alebo zmenkových pohľadávok so zrieknutím sa spätného postihu v prípade, ak dlžník nezaplatí
 • Pred-financovanie – špecifický druh financovania vhodný pri jednorazovom predfinancovaní zákaziek alebo kontraktov (pomocou financovania nákupu materiálu, nákladov na zamestnancov atď.)
 • Agro-financovanie – priame platby, financovanie komodít, financovanie nákupu pôdy, financovanie poľnohospodárskych družstiev

Rastový
kapitál

Financovanie rozvojových aktivít spoločnosti, realizované kapitálom z banky alebo od súkromného investora. Pripravíme analýzu finančnej situácie spoločnosti a navrhneme typ financovania, odporučíme optimálnu štruktúru, a vyjednáme najlepšie podmienky na trhu.

Situácie potreby rastové kapitálu pre spoločnosť

 • Kúpa alebo výstavba vlastných priestorov
 • Obstaranie technológie
 • Nová investičná príležitosť
 • Vyplatenie spoločníka

Akvizícia alebo predaj

Svoju firmu poznáte najlepšie, ale jej predaj za želanú cenu môže byť tvrdý oriešok. Zabezpečili sme kúpu či predaj už desiatkam firiem, a preto poznáme úskalia tohto procesu.

Veľký dôraz kladieme na pochopenie vášho podnikania. Až potom sa púšťame do prípravy predaja alebo nákupu. Analyzujeme trh, aby sme zhodnotili najlepšie dostupné možnosti, prispôsobili postup a pripravili firmu na čo najvyššiu valuáciu. V prípade, že zastupujeme kupujúceho, snažíme sa o nastavenie čo najoptimálnejšej štruktúry financovania.

Situácie potreby kapitálu

 • Zamestnanecký alebo manažérsky buyout
 • Odpredaj dcérskych spoločností alebo obchodných jednotiek
 • Generačné nástupníctvo
 • Predaj spoločností v úpadku

Reštrukturalizácia

Príznaky finančných problémov spoločnosti sa javia oveľa skôr ako dôjde k prepuknutiu ekonomickej krízy. Vo väčšine prípadov je včasné zachytenie negatívneho priebehu kľúčovým krokom pre ozdravenie.

Reštrukturalizácia prináša zmeny, ktoré by mali pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť, pripraviť zdroje na prekonanie ekonomickej krízy alebo zmeniť smerovanie celej spoločnosti.

Poskytované služby

 • Pomoc s refinancovaním problémových aktív
 • Sprostredkovanie kúpy alebo predaja problémových aktív
 • Zabezpečenie financovania na kúpu problémových aktív
 • Opätovné prerokovanie úverových možností

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.