Experti
na financovanie

Sme tím odborníkov so skúsenosťami z podnikateľského, investičného a bankového prostredia.

Vieme detailne posúdiť potenciál podnikateľského zámeru a taktiež, či je vhodný pre private equitysféru alebo bankový sektor.

Pomôžeme vám s vypracovaním a nastavením biznis plánu a sprievodnej dokumentácie tak, aby sme maximalizovali úspech získania financovania. Navrhneme typ financovania, oslovíme finančné inštitúcie alebo investorov a zabezpečíme načerpanie finančných prostriedkov k vášmu podnikateľskému zámeru za najvýhodnejších podmienok.

Našu odmenu si vždy uplatníme až po záväznom získaní financovania.

Matúš Minarič Peter Javorský Andrej Tonkovič Marek Paulen Matej Gaboň

Čo ponúkame

  • 100% úspešnosť načerpania prostriedkov

  • Odmena pre Welltis až po záväznom schválení financovania

  • Spolupráca s väčšinou subjektov finančného trhu

  • Multiodvetvové skúsenosti a vysoká znalosť finančného prostredia

Ako to funguje

Keď sa ponoríme do biznis zámeru, vieme identifikovať úzke miesta a navrhnúť finančný model tak, aby sa projekt stal pre banky alebo private equity fond atraktívnym. Oslovíme ich vo vašom mene a vybojujeme najlepšie podmienky financovania. Našu odmenu poznáte od začiatku spolupráce, ale získame na ňu nárok, až keď príde k schváleniu financovania.

  • Analyzujeme finančné výkazy a modelujeme finančný tok projektov
  • Pripravujeme finančné a nefinančné podklady pre banku alebo investora
  • Rokujeme o podmienkach korporátneho alebo projektového financovania
  • Poskytujeme odbornú pomoc, informácie a stanoviská súvisiace s financovaním
  • Radíme pri predaji majetku, obchodných podielov alebo akcií spoločnosti
  • Zabezpečujeme právne a finančné due diligence

Proces schvaľovania financovania

Realizujete vy s našou pomocou

Realizujeme my

Realizujete vy s našou pomocou
Predložíte Nám základné informácie/ podklady o vašej spoločnosti a zámere

Účtovná závierka, hlavná účtovná kniha, saldo konto pohľadávok a záväzkov prípadne rozpočet projektu, popis zámeru atď.

2 týždne
Realizujeme my
Krok 1

Po posúdení podkladov vyhodnotíme možnosti a vhodnosť financovania.

Realizujete vy s našou pomocou
Podpíšeme s Vami plnomocenstvo a zmluvu o poradenstve

Dohodnutie konkrétneho rozsahu poskytovaných služieb a prislúchajúcu odmenu.

2 týždne
Realizujeme my
Krok 2

Po podrobnej finálnej analýze podkladov vypracujeme prezentáciu financovania, ktorá okrem iného obsahuje cash flow projekciu a návrh štruktúry financovania.

Realizujete vy s našou pomocou
Spoločne doplníme všetky potrebné podklady

Doplnenie všetkých potrebných podkladov k financovaniu. Potvrdenie finálnej štruktúry financovania.

4 týždne
Realizujeme my
Krok 3

Komunikujeme s bankami a zabezpečíme vypracovanie indikatívnej úverovej ponuky. Následne po vzájomnom odsúhlasení štruktúry financovania absolvujeme vo vybranej banke schvaľovací proces a predložíme vám záväznú úverovú ponuku.

Realizujete vy s našou pomocou
Podpíšete úverové zmluvy a čerpáte úver

Podpis úverovej dokumentácie, registrácie záložných práv v notárskom centrálnom registri, katastri a obchodnom registri. Predloženie podkladov potrebných k čerpaniu.

2 týždne
Realizujeme my
Krok 4

Spripomienkujeme bankovú zmluvnú dokumentáciu. Pred čerpaním skontrolujeme splnenie podmienok čerpania a skompletizujeme potrebné podklady. Urobíme všetko potrebné pre plynulé a bezproblémové čerpanie úveru.

Celkovo 10 týždňov

Matúš Minarič

Partner

Matúš sa vo Welltis špecializuje na financovanie v oblasti energetiky, logistiky a priemyslu.

Ukončil Vysokú školu ekonomickú v Prahe so zameraním na podnikový manažment a financie. Nasledujúcich šesť rokov naberal skúsenosti v najväčších slovenských bankách ako produktový špecialista v oblasti financovania energetických a realitných projektov. Následne pôsobil ako investičný manažér v private equity fonde, v ktorom mal na starosti aktívne riadenie a správu projektov obnoviteľných zdrojov.

Kontakt
email: minaric@welltis.sk
tel: +421 902 272 155

Andrej Tonkovič

Partner

Vo Welltis sa Andrej venuje financovaniu v oblasti real estate a korporátnemu financovaniu so zameraním na akvizície.

Vyštudoval University of Westminster v Londýne so zameraním na financie. Počas štúdia absolvoval internship v banke na oddelení štruktúrovaného financovania. Po ukončení štúdia pôsobil v slovenskej banke ako produktový špecialista na oddelení Factoring a Trade Finance. Krátko pôsobil v private equity fonde ako projektový manažér. Následne založil poradenskú spoločnosť ktorá sa primárne venovala ekonomickému poradenstvu pri akvizíciách spoločností a real estate projektoch.


Kontakt
email: tonkovic@welltis.sk
tel: +421 908 537 847

Matej Gaboň

Partner

Matej u nás zastrešuje oblasť finančných analýz a analýz úverového rizika, na základe ktorých sa rozhodujeme o ideálnej štruktúre financovania klientov.

Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici so zameraním na financie a bankovníctvo, v ktorom pôsobil takmer 15 rokov. V bankách na Slovensku aj v zahraničí sa venoval rizikovému manažmentu, najmä posudzovaniu a štruktúrovaniu transakcií pre veľkých firemných klientov, private equity skupiny a real estate projekty. Okrem toho sa spolupodieľal na budovaní obchodnej siete korporátnych centier banky na Slovensku a viedol oddelenie úverových analýz.

Kontakt
email: gabon@welltis.sk
tel: +421 903 034 934

Marek Paulen

Senior Business Analyst

Marek má na starosti získavanie a spracovanie dát k analýzam, zároveň prípravu samotných analýz a prezentácií.

Vyštudoval financovanie a bankovníctvo so zameraním na investovanie a inžiniering na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marek má 3 roky skúseností z bankového prostredia, kde pripravoval koncepčný návrh novej dátovej a analytickej štruktúry.

Peter Javorský

Product specialist

S Petrom spolupracujeme externe. V spoločnosti ma na starosti vyhľadávanie nových klientov/ obchodných prípadov so zameraním na korporátne financovanie.

Vyštudoval ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 20 rokov pôsobil vo sfére komerčného bankovníctva. V bankách mal príležitosť pracovať na viacerých pozíciách od pobočkového pracovníka, cez osobného bankára, úverového špecialistu firmy a relationship manažéra, až po riaditeľa obchodného zastúpenia firemného centra. Posledné 2 roky strávil na poste regionálneho riaditeľa korporátneho centra. Väčšinu svojej kariéry sa pohybuje v oblasti starostlivosti o firemného klienta a jeho financovania.

Ivan Jurina

Software architect

S Ivanom spolupracujeme externe od roku 2021. V spoločnosti Welltis riadi implementáciu technologických a organizačných nástrojov.

Vyštudoval Mendelovu Univerzitu v Brne so zameraním na ekonomiku a informatiku. Po škole naberal skúsenosti ako softvérový developer a analytik pre spoločnosti ako AVG, Bluetec a Kentico.

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.