Oblasti podnikania,
ktorým sa venujeme
najčastejšie

Real estate
Energetika
Agro
Infraštruktúra
Výrobné podniky

Real estate

Najviac zastúpený sektor v našom portfóliu, čo vyplýva z charakteru našej ekonomiky a podnikateľských príležitostí. Primárne pomáhame so strednodobým a dlhodobým financovaním, v ktorom sa splatnosť úverov pohybuje od 2 do 30 rokov. Financujúci subjekt nesleduje iba záložnú hodnotu, ale predovšetkým zdroje splácania a ich udržateľnosť.

Typy financovaných projektov: retailové a rezidenčné projekty, leisure, administratíva, logistika a projekty sociálnych služieb.

Základné typy financovania

 • Dlhodobý investičný úver na financovanie výstavby alebo refinancovanie už existujúcich priestorov a budov (5 až 25 rokov)
 • Strednodobý investičný úver na výstavbu (2 až 4 roky)
 • Krátkodobý kontokorentný úver na financovanie DPH
 • Predfinancovanie EÚ fondov

Energetika

Dlhodobé projekty financované na princípoch štandardného projektového financovania. Hlavným zdrojom príjmu je výroba elektrickej energie za fixnú výkupnú cenu garantovanú štátom. V prípade tepelnej energie posudzujeme nové tepelné zdroje, ale aj rekonštrukcie existujúcich tepelných infraštruktúr (vrátane PPP projektov).

Typy financovaných projektov: fotovoltaické, bioplynové, biomasové a malé vodné elektrárne. Ďalej paroplynový cyklus a geotermálna energia.

Základné typy financovania

 • Dlhodobý úver na výstavbu, resp. refinancovanie vlastných zdrojov (5 – 15 rokov)
 • Kontokorentný úver na financovanie DPH (na 1 rok)
 • KTK na prevádzku projektu (nákup suroviny a prevádzkové náklady)
 • Predfinancovanie EÚ fondov

Agro

V tomto segmente dominuje prevádzkové financovanie, ale čoraz častejšie sa začína objavovať aj financovanie akvizícií.

Základné typy financovania

 • Priame platby – financovanie zabezpečené výškou dotácií, ktoré sú každoročne prideľované v pomere k obrábaným hektárom pôdy
 • Financovanie komodít – financovanie nákupu základných typov poľnohospodárskych druhov tovaru
 • Financovanie nákupu pôdy – financovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy, na ktorú je možné každoročné uplatnenie dotácií
 • Financovanie poľnohospodárskych družstiev – refinancovanie časti vlastných zdrojov investovaných do nákupu družstva po jeho optimalizácii

Infraštruktúra

 • Dlhodobo financované projekty rozvoja vodovodných a energetických sietí, ktoré zahŕňajú aj PPP projekty
 • Technologická, mediálna a telekomunikačná infraštruktúra
 • Dátové a komunikačné centrá
 • Iné, napríklad odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie alebo údržba infraštruktúry

Výrobné podniky

Zameriavame sa na nastavenie optimálnej štruktúry externého financovania najmä pre malé a stredné podniky.

 • Financovanie prevádzkových a investičných potrieb podniku
 • Refinancovanie existujúcich úverov a nastavenie efektívnej štruktúry financovania

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.